Акустичний сповіщувач

izveshhatel_iar_nkmr_468231_002_big

Акустичний сповіщувач – це датчик охоронної сигналізації, призначений для захисту вікон в приміщенні. Принцип роботи даного сповіщувача полягає в наступному: на мікрофон 1 (з навколишнього середовища) надходять акустичні сигнали, які перетворюються в змінну напругу відповідної частоти і амплітуди, вони надходять на лінійний підсилювач з певним коефіцієнтом посилення, а з його виходу – на випромінювач 2, де відбувається зворотне перетворення в звук. Відтворений випромінювачем сигнал поширюється в навколишньому середовищі з коефіцієнтом передачі і, змішуючись із звуками навколишнього середовища, передається на вхід мікрофона 1, де він знову перетворюється, потім посилюється і т. Д. Таким чином, між мікрофоном і випромінювачем існує зворотний зв’язок, замикається через зовнішню середовище. Читать далее Акустичний сповіщувач

Акустический извещатель

izveshhatel_iar_nkmr_468231_002_big

Акустический извещатель – это датчик охранной сигнализации, предназначенный для защиты окон в помещении. Принцип работы данного извещателя заключается в следующем: на микрофон 1 (из окружающей среды) поступают акустические сигналы, которые преобразуются в переменное напряжение соответствующей частоты и амплитуды, они поступают на линейный усилитель с определенным коэффициентом усиления, а с его выхода – на излучатель 2, где происходит обратное преобразование в звук. Воспроизведенный излучателем сигнал распространяется в окружающей среде с коэффициентом передачи и, смешиваясь со звуками окружающей среды, передается на вход микрофона 1, где он опять преобразуется, затем усиливается и т. д. Таким образом, между микрофоном и излучателем существует обратная связь, замыкающаяся через внешнюю среду. Читать далее Акустический извещатель

Розміщення технічних засобів СКУД на об’єкті

montazhustanovka-turniketa

Пристрої центрального управління (персональні комп’ютери), що є “мозком” СКУД рекомендується встановлювати в окремих службових приміщеннях, захищених від доступу сторонніх осіб, наприклад у приміщенні служби безпеки або приміщенні поста охорони об’єкта. Читать далее Розміщення технічних засобів СКУД на об’єкті

Размещение технических средств СКУД на объекте

montazhustanovka-turniketa

Устройства центрального управления (персональные компьютеры), являющиеся “мозгом” СКУД рекомендуется устанавливать в отдельных служебных помещениях, защищенных от доступа посторонних лиц, например в помещении службы безопасности или помещении поста охраны объекта. Читать далее Размещение технических средств СКУД на объекте

Пінні системи пожежогасіння

sistema-pozharotusheniya9

Пінні системи пожежогасіння являють собою спринклерні мережі, змонтовані під перекриттями будівель. Спринклери в цих трубах відкриваються за сигналом тривоги за допомогою контрольно-сигнального клапана, після чого в них починає подаватися хімічна піна. Читать далее Пінні системи пожежогасіння

Пенные системы пожаротушения

sistema-pozharotusheniya9

Пенные системы пожаротушения представляют собой спринклерные сети, смонтированные под перекрытиями зданий. Спринклеры в этих трубах открываются по сигналу тревоги при помощи контрольно-сигнального клапана, после чего в них начинает подаваться химическая пена. Читать далее Пенные системы пожаротушения

Відеоспостереження за автомобілем

0_5a9a6_56f4b97a_XL

У наш час безпеку транспортних засобів дуже актуальна. Адже навіть найдосконаліша охоронна сигналізація не завжди може захистити автомобіль від викрадення, розтину, поява подряпин, вм’ятин на кузові і багато іншого, що хвилюють кожного автомобіліста і власників самих автостоянок, адже такі події характеризують організацію роботи персоналу та автостоянки в цілому. Тому, щоб запобігти правопорушення і зловмисник відразу ж був спійманий, в місцях знаходження Вашого транспорту необхідно встановити систему відеоконтролю. Читать далее Відеоспостереження за автомобілем

Видеонаблюдение за автомобилем

0_5a9a6_56f4b97a_XL

В наше время безопасность транспортных средств очень актуальна. Ведь даже самая совершенная охранная сигнализация не всегда может защитить автомобиль от угона, вскрытия, появление царапин, вмятин на кузове и многое другое, что волнуют каждого автомобилиста и владельцев самих автостоянок, ведь такие происшествия характеризуют организацию работы персонала и автостоянки в целом. Поэтому, чтобы предотвратить правонарушение и злоумышленник сразу же был пойман, в местах нахождения Вашего транспорта необходимо установить систему видеоконтроля. Читать далее Видеонаблюдение за автомобилем

Захист інформації від витоку акустичними каналами

sprut11Захист інформації від витоку акустичними каналами – це комплекс заходів, що виключають або зменшують можливість виходу конфіденційної інформації за межі контрольованої зони за рахунок акустичних полів. Читать далее Захист інформації від витоку акустичними каналами

Защита информации от утечки по акустическим каналам

sprut11Защита информации от утечки по акустическим каналам — это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет акустических полей. Читать далее Защита информации от утечки по акустическим каналам

%d такие блоггеры, как: