Пошук підслуховуючих пристроїв

Якщо Ви підозрюєте, що Вас прослуховують, перше що потрібно зробити – це негайно припинити важливі розмови, перенести наради та зустрічі, і постаратися не говорити вголос про прийдешній пошук підслуховуючих пристроїв (так як зловмисник знатиме про перевірку і тимчасово відключить передавальні пристрої з метою залишитися не виявлення). Далі було б доцільно викликати бригаду майстрів, які спеціалізуються на пошуку та знешкодженні підслуховуючих пристроїв будь-якого типу. Адже власними силами знайти прослуховуючий пристрій або приховану шпигунську камеру практично не можливо, адже потрібні спеціальні знання та апаратура для пошуку жучків, а хороші пристрої для пошуку прослушки досить дороге. Читать далее Пошук підслуховуючих пристроїв

Поиск подслушивающих устройств

Если Вы подозреваете, что Вас прослушивают, первое что нужно сделать – это немедленно прекратить важные разговоры, перенести совещания и встречи, и постараться не говорить вслух о грядущем поиске подслушивающих устройств (так как злоумышленник будет знать о проверке и временно отключит передающие устройства с целью остаться не обнаруженным). Далее было бы целесообразно вызвать бригаду мастеров, специализирующихся на поиске и обезвреживании подслушивающих устройств любого типа. Ведь собственными силами найти прослушивающее устройство или скрытую шпионскую камеру практически не возможно, ведь нужны специальные знания и аппаратура для поиска жучков, а хорошие устройства для поиска прослушки достаточно дорогостоящее. Читать далее Поиск подслушивающих устройств

Турнікет як елемент системи контролю доступу

turnstiles_GyroTranspa

Системи контролю доступу (СКД) призначені для автоматичного управління входом і виходом людей до будівлі та приміщення організації, в’їздом і виїздом транспорту на територію. Установка системи контролю доступу дозволить забезпечити більш високий рівень безпеки на підприємстві. З’явиться можливість отримання точної інформації про дотримання робочого графіка співробітниками, гнучкого завдання режимів доступу, обліку робочого часу, обмеження доступу і т.п. Читать далее Турнікет як елемент системи контролю доступу

Турникет как элемент системы контроля доступа

Системы контроля доступа (СКД) предназначены для автоматического управления входом и выходом людей в здания и помещения организации, въездом и выездом транспорта на территорию. Установка системы контроля доступа позволит обеспечить более высокий уровень безопасности на предприятии. Появится возможность получения точной информации о соблюдении рабочего графика сотрудниками, гибкого задания режимов доступа, учета рабочего времени, ограничения доступа и т.п. Читать далее Турникет как элемент системы контроля доступа

Охоронні системи GSM

img89_11834_big-500x500

Охоронні системи GSM – це системи охорони об’єкта, які передають тривожний сигнал по GSM каналу. Дана система використовується як централізована система охорони і моніторингу, а також як система особистої охорони, де замість тривожної кнопки може використовуватися Ваш мобільний телефон. Читать далее Охоронні системи GSM

Охранные системы GSM

Охранные системы GSM – это системы охраны объекта, которые передают тревожный сигнал по GSM каналу. Данная система используется как централизованная система охраны и мониторинга, а также как система личной охраны, где вместо тревожной кнопки может использоваться Ваш мобильный телефон. Читать далее Охранные системы GSM

Складнощі в роботі системи відеоспостереження

 

1692_1

Камери відеоспостереження є однією з головних складових системи безпеки, адже системи відеоспостереження використовуються не тільки для потреб бізнесу, для контролю в офісі, також камери відеоспостереження підходять для вирішення домашніх проблем і цілей. Якщо Ви встановлюєте системи відеоспостереження самостійно у своєму будинку, ось кілька простих кроків, які можуть допомогти Вам при монтажі системи відеоспостереження. Ви також зможете усунути основні неполадки роботи системи або камер. Читать далее Складнощі в роботі системи відеоспостереження

Сложности в работе системы видеонаблюдения

 

Камеры видеонаблюдения являются одной из главных составляющих системы безопасности, ведь системы видеонаблюдения используются не только для потребностей бизнеса, для контроля в офисе, также камеры видеонаблюдения подходят для решения домашних проблем и целей. Если Вы устанавливаете системы видеонаблюдения самостоятельно в своем доме, вот несколько простых шагов, которые могут помочь Вам при монтаже системы видеонаблюдения. Вы также сможете устранить основные неполадки работы системы или камер. Читать далее Сложности в работе системы видеонаблюдения

Що таке підсумований облік робочого часу?

Підсумований облік робочого часу – це спеціальний порядок розподілу та обліку робочого часу. Введення даного виду обліку дозволяє коригувати тривалість відпрацьованого часу в рамках облікового періоду (місяця, кварталу або року), якщо воно відхиляється від встановленої норми. Підсумований облік застосовується, коли не представляється можливим дотримати тижневу норму робочого часу. Іншими словами, в порівнянні з іншими видами обліку робочого часу (поденний і тижневий) період, за який підраховується робочий час, подовжується, а фактично відпрацьований час перерозподіляється всередині даного періоду. Читать далее Що таке підсумований облік робочого часу?

Что такое суммированный учет рабочего времени?

ustanovka-rabochego-grafi-060607

Суммированный учет рабочего времени — это специальный порядок распределения и учета рабочего времени. Введение данного вида учета позволяет корректировать продолжительность отработанного времени в рамках учетного периода (месяца, квартала или года), если оно отклоняется от установленной нормы. Суммированный учет применяется, когда не представляется возможным соблюсти недельную норму рабочего времени. Иными словами, по сравнению с другими видами учета рабочего времени (поденный и недельный) период, за который подсчитывается рабочее время, удлиняется, а фактически отработанное время перераспределяется внутри данного периода. Читать далее Что такое суммированный учет рабочего времени?

%d такие блоггеры, как: